tổ chức asean thành lập trongg hoàn cảnh nào , mục tiêu hoạt động là gì , hiện nay có bao nhiêu nước tham gia

Question

tổ chức asean thành lập trongg hoàn cảnh nào , mục tiêu hoạt động là gì , hiện nay có bao nhiêu nước tham gia

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-17T13:32:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:34:20+00:00

  Lời giải :

  Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN : 

  + Các nước Đông Nam Á có nhu cầu để phát triển kinh tế , văn hóa 

  + Nhằm hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc vào khu vực

  `=>` Ngày 8/8/1967 , 5 nước họp tại Băng-cốc ( Thái Lan ) tuyên bố thành lập hiệp hộp các nước Đông Nam Á ( ASEAN )

  Mục tiêu của tổ chức ASEAN : 

  + Phát triển kinh tế , văn hóa

  + Duy trì hòa bình an ninh , khu vực

  Các thành viên của tổ chức ASEAN tính đến hiện nay :

  + Việt Nam

  + Malaysia

  + Lào

  + Thái Lan

  + Singapore

  + Myanmar

  + Phi-líp-pin

  + Indonesia

  + Cam-pu-chia

  + Bru-nây

  0
  2021-08-17T13:34:33+00:00

  Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8-8-1967, đến nay phát triển thành một tổ chức hợp tác toàn diện, chặt chẽ gồm 10 quốc gia thành viên và chính thức trở thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015. Trong chặng đường phát triển 50 năm lịch sử của ASEAN, Việt Nam ghi một dấu ấn quan trọng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )