tổ chức chính quyền Thời Lý và chính sách dối ngoài của Nhà Lý?

Question

tổ chức chính quyền Thời Lý và chính sách dối ngoài của Nhà Lý?

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-22T13:46:47+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:47:58+00:00

  Từ giưa thê ki 11 nhà tống gặp nhiều khó khăn
  +trong nươc tài chính cạn kiêt nhân dân đói khổ mội bộ mô thuân vv
  +vùng biên cương bị 2 nươc liêu hạ quân nhiêu
  _nhà tống âm muư xâm lược đại việt để giải quyết khó khăn xui duc vua chăm -pa đanh lên phía nam

  0
  2021-08-22T13:48:03+00:00

  tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương

   tổ chức chính quyền

   ở Trung ương      vua

                         quan đại thần

            quan Văn                  quan võ

  ở địa phương 

                               24 lộ

                                phủ

                              huyện

                           Hương ,xã

  to-chuc-chinh-quyen-thoi-ly-va-chinh-sach-doi-ngoai-cua-nha-ly

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )