Tổ chức cổ đại phương Đông Số sánh với p.tây

Question

Tổ chức cổ đại phương Đông
Số sánh với p.tây

in progress 0
Charlie 19 phút 2021-09-07T07:42:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:44:08+00:00

  * Các quốc gia cổ đại phương Đông

  * Điều kiện tự nhiên:

  – Ven các con sông lớn, có đồng bằng phù sa màu mỡ, tơi xốp thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

  – Nguồn nước dồi dào đủ cho việc sản xuất và nước dùng trong sinh hoạt, cung cấp nguồn thủy sản và là đường gia thông quan trọng của đất nước

  *Kinh tế

  – Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, gắn liền với công tác thủy lợi

  * Thể chế chính trị

  – Chế độ chuyên chế cổ đại hay nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

  * Xã hội

  – Có hai giai cấp thống trị (vua, quý tộc, quan lại) và bị trị(nông dân, thợ thủ công, nô lệ) -> đối kháng nhau

  * Thành tựu văn hóa tiêu biểu

  – Sáng tạo ra nông lịch (1 năm có 365 ngày, 12 tháng)

  – Sáng tạo ra chữ tượng hình, tượng ý

  – Toán học: tính được số pi =3,16; các công thức tính dện tích hình tròn, tam giác…; phát minh ra số 0

  – Kiến trúc: xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập , thành Babilon ở Lưỡng Hà…

  *Các quốc gia cổ đại phương Tây

  * Điều kiện tự nhiên:

  – Có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh sâu và kín gió, thuận tiện cho giao thông đường biển

  – Đất đai thích hợp để trồng nho, ôliu

  *Kinh tế

  – Nền kinh tế công thương, mậu dịch hàng hải phát triển , giữ vai trò chủ đạo

  – Ngành nông nghiệp là thứ yếu

  * Thể chế chính trị

  Bộ máy nhà nước là bộ máy của quý tộc, chủ nô mang tính dân chủ chủ nô hay cộng hòa quý tộc

  * Thể chế chính trị

  Có hai giai cấp cơ bản và đối kháng nhau: chủ nô và nô lệ

  * Thành tựu văn hóa tiêu biểu

  – Sáng tạo ra lịch

  – Hệ chữ cái Latinh

  – Số La Mã

  – Toán học: các định lí nổi tiếng: Ta lét, Pitago,…

  – Văn học: các tác phẩm nổi tiếng như Iliat và Ôđixê

  – Nghệ thuật: Tượng nữ thần Atena, đấu trường Rô ma, tượng thần vệ nữ Milo…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )