Tổ chức lớn nhất ở khu vực đông nam á là gì? Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập Asean

Question

Tổ chức lớn nhất ở khu vực đông nam á là gì? Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập Asean

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-11-24T23:39:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:41:08+00:00

  Tổ chức lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á là: ASEAN.

  Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN:

  – Thời cơ:

  + Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực, đó là cơ hội để nước ta vươn ra thế giới.

  + Tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực.

  + Có điều kiện để tiếp thu những thành tựu Khoa học – kĩ thuật tiên tiến trên thế giới.

  + Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước trong khu vực

  + Có điều kiện để tiếp thu, hoc hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.

  + Đảm bảo an ninh quốc phòng trên cơ sở an ninh chung của khu vực.

  – Thách thức: 

  + Nếu không tận dụng được cơ hội để phát triển thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ có nguy cơ tụt hậu.

  + Cạnh tranh về kinh tế, việc làm quyết liệt giữa các nước.

  + Hội nhập những dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tộc.

  Việt Nam.

  + Bình tĩnh, không bỏ lỡ cơ hội. Cần ra sức học tập, nắm vững khoa học – kĩ thuật.

  0
  2021-11-24T23:41:17+00:00

  Tổ chức lớn nhất ở khu vực đông nam á là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay còn gọiu là ASEAN. 

  Đây  là một liên minh chính trịkinh tếvăn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

  Thời cơ

  – nước ta có thể giao lưu văn hóa, khoa học, kỉ thuật, y tế, giáo dục, thể thao với các nước trong khu vực 

  – giúp đở lẫn nhau trong phát triển kinh tế, an ninh

  – thu hút vốn đầu tư nước ngoài

  – tạo công ăn việc làm cho nhân dân

  – nâng cao cải thiện đời sống của người dân

  – tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hiện đại

  – thị trường mở rộng

  – được bảo vệ trên đấu trường quốc tế

  Thách thức

  – nếu không nắm bắt được các cơ hội thì nước ta sẽ trở nên lạc hậu so với các nước khác ở trong khu vực

  – sự cạnh tranh gay gắt về kinh tế, khoa học, kỉ thuật, hàng hóa của nước ta và các nước trong khu vực – gặp khó khăn về ngôn ngữ, phong tục, tập quán không giống nhau

  – sự hội nhập dể bị “hòa tan” làm cho các phong tục tập quán của nước ta bị phai mờ đi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )