Tô hiến thành đã vó suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc?qua đó em hiểu gì về tô hiến thành

Question

Tô hiến thành đã vó suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc?qua đó em hiểu gì về tô hiến thành

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-16T05:05:18+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:06:24+00:00

  Tô hiến thành đã vó suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc?qua đó em hiểu gì về tô hiến thành?

  –  Trần Trung Tá thì mải việc chống giặc nơi biên cương, không có điều kiện gần gũi Tô Hiến Thành.

  – Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh  chu đáo và tận tình .

  Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác được công việc chung của đất nước chứ không vì vị nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp.

  Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, không binh ai ,luôn về lẽ phải công lý , giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư cho xã hội .

  0
  2021-08-16T05:06:42+00:00

  Trong việc dùng người và giải quyết công việc, Tô Hiến Thành căn cứ vào:

  + Năng lực của người đó.

  + Người có khả năng gánh vác công việc chung mang đến lợi ích chung chứ không vì vị nể tình thân mà tiến cử người không phù hợp

  – Qua việc chọn người của Tô Hiến Thành chứng tỏ ông là người thật sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung. Việc làm của ông biểu hiện đức tính chí công vô tư

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )