toán hình 10 ạ !! ai giúp mk với!!! cho 2 vectơ a= (-1;1) và vectơ b =(2;0) . góc giữa 2 vectơ a và vectơ b là ??

Question

toán hình 10 ạ !!
ai giúp mk với!!!
cho 2 vectơ a= (-1;1) và vectơ b =(2;0) . góc giữa 2 vectơ a và vectơ b là ??

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-08-31T02:45:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:46:36+00:00

  Ta có

  $|\vec{a}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}, |\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$

  Theo công thức tích vô hướng ta có

  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$

  $<-> \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{-1.2 + 0.1}{\sqrt{2}.2}$

  $<-> \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{-1}{\sqrt{2}}$

  Vậy $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 135^{\circ}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )