toán học : x-3 căn x+2 phân tích thành nhân tử

Question

toán học : x-3 căn x+2 phân tích thành nhân tử

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-09-28T14:44:06+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:45:43+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $x -3\sqrt{x} +2 = \sqrt{x}.(\sqrt{x} -2) -(\sqrt{x} -2) = (\sqrt{x} -2).(\sqrt{x} -1)$

  0
  2021-09-28T14:46:01+00:00

  ĐKXĐ: x≥0

  \(\begin{array}{l}
  x – 3\sqrt x  + 2\\
   = \sqrt x .\sqrt x  – 2\sqrt x  – \sqrt x  + 2\\
   = \sqrt x \left( {\sqrt x  – 2} \right) – \left( {\sqrt x  – 2} \right)\\
   = \left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )