Toán thực tế Nếu 1 con thuyền vượt qua khúc sông lúc nước chảy mạnh với vận tốc 0,9km/h mất khoảng 12 phút, biết đường đi của con thuyền đó tạo với bờ

Question

Toán thực tế
Nếu 1 con thuyền vượt qua khúc sông lúc nước chảy mạnh với vận tốc 0,9km/h mất khoảng 12 phút, biết đường đi của con thuyền đó tạo với bờ một góc 20độ thì chiều rộng khúc sông là bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Ai bik vẽ hình thì vẽ hộ mk ạ ko bik thì khỏi, giải thôi ạ

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2021-07-09T22:39:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:41:05+00:00

  Đổi: 6 phút = 1 phần 10 giờ

  Độ dài quãng đường con thuyền chạy là:

  BC= 12.1 phần 10=6 phần 5=1,2 (km)

  Ta có:

  AB vuông góc với bờ x

  => góc ABC = 100

  Chiều rộng khúc sông là:

  AB= BC. cosABC

  = 1,2 . cos100 =1,1852 (km)

  Đổi: 1,1852km = 1185m

  Vậy chiều rộng của khúc sông gần bằng 1185 m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )