Tốc độ âm thanh là 340m/s. Em có thể ước lượng từ chỗ bạn đến chỗ phát ra tia sét bằng cách đếm xem từ khi có tia chớp dến khi nghe được tiếng sấm là

Question

Tốc độ âm thanh là 340m/s. Em có thể ước lượng từ chỗ bạn đến chỗ phát ra tia sét bằng cách đếm xem từ khi có tia chớp dến khi nghe được tiếng sấm là bao nhiêu giây.

in progress 0
Genesis 3 tuần 2021-08-20T04:54:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:55:28+00:00

  Đáp án:

   1 giây

  Giải thích các bước giải:

   Vì tốc độ âm thanh là 340m/s

  0
  2021-08-20T04:56:03+00:00

  Đáp án:

   1 giây

  Giải thích các bước giải:

   Vì tốc độ âm thanh là 340m/s

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )