Tốc độ tăng dân số của Việt Nam hiện nay so với mức tăng dân số thế giới như thế nào?

Question

Tốc độ tăng dân số của Việt Nam hiện nay so với mức tăng dân số thế giới như thế nào?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-29T03:35:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:36:56+00:00

  Trả lời

  Tốc độ tăng dân số ở Việt Nam hiện nay với thế giới đang rất cao vì thế chúng ta phải cân bằng lại tốc độ tăng dân số ở nước ta.

   

  0
  2021-07-29T03:37:30+00:00

  Tốc độ tăng dân số của Việt Nam hiện nay so với mức tăng dân số thế giới

        Tốc độ tăng dân số khá cao ở trước dây nhưng hiện nay nhờ 1 số kế hoạch hóa gia đình thì tỉ lệ tăng dân số của Viết Nam không cao hơn quá nhiều so với thế giới

       để giảm thiểu tỉ lệ tăng dân số cần:

  + không đẻ cố để sinh con trai

  + thực hiện đúng kế hoạch hóa gia đình

  + ban hành các luật pháp để giảm tỉ lệ sinh sản của con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )