Tôi dùng excel khi tôi thực hiện việc kéo hand-fill để sử dụng đúng công thức của nó nhưng nó chỉ ra mỗi kết quả của dòng mà ko đưa công thức . Làm sa

Question

Tôi dùng excel khi tôi thực hiện việc kéo hand-fill để sử dụng đúng công thức của nó nhưng nó chỉ ra mỗi kết quả của dòng mà ko đưa công thức . Làm sao đây

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-05T15:39:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:41:23+00:00

  Bước 1: vào File -> chọn option

  Bước 2: chọn Formulas ->  chọn Calculation options -> tích chọn Automatic (trong calculation hiện tại đang chọn Manual) -> chọn Ok.

  ⇒ kết quả:

  0
  2021-08-05T15:41:32+00:00

  Bước 1: Bạn chọn Menu Tools.

  Bước 2: Chọn Options $\ →$ chon tab Calcution.

  Bước 3: Trong Calcution hiện tại đang đánh dấu ở ô Manual.

  Bước 4: Bạn chuyển tiếp sang đánh dấu ở Automatic |?| OK.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )