Tôi không hiểu vật lý 9 bài 14 trang 40 sgk Bài 1 : a.tại sao tính điện trỡ mà ×10-3 lên ??

Question

Tôi không hiểu vật lý 9 bài 14 trang 40 sgk Bài 1 : a.tại sao tính điện trỡ mà ×10-3 lên ??

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-12-06T08:27:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:29:02+00:00

  Đáp án:

  Vì cường độ dòng điện lúc này đang có đơn vị là mA nên phải đổi sang A

  Muốn đổi sang A thì phải lấy: 341:1000=0,341A

  Hay 314×10-3= 0,341A

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )