Tóm tắt bài 11 địa 9 nhé! Phần II về các phần 1,2,3,4 với – Đặc điểm nổi bật – Thuận lợi – Khó khăn – Giải pháp

Question

Tóm tắt bài 11 địa 9 nhé! Phần II về các phần 1,2,3,4 với
– Đặc điểm nổi bật
– Thuận lợi
– Khó khăn
– Giải pháp

in progress 0
Gianna 4 tuần 2021-08-17T06:17:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:19:03+00:00

  1. Dân cư và lao động

  • Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi
  • Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và thu hút đầu tư nước ngoài.

  2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

  • Trình độ công nghiệp thấp, chưa đồng bộ
  • Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng
  • Cơ sở hạ tầng đang từng bước cải thiện, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm

  3. Chính sách phát triển công nghiệp

  • Chính sách công nghiệp hóa và chính sách đầu tư
  • Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác

  4. Thị trường

  • Ngày càng mở rộng và đang cạnh tranh quyết liệt
  • Sức ép trên thị trường xuất khẩu.

  0
  2021-08-17T06:19:29+00:00

  II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ – XÃ HỘI

  1. Dân cư và lao động

  – Nước ta có số dân đông-> thị trường tiêu thụ rộng lớn. Thu nhập và chất lượng cuộc sống của người ngày càng tăng -> sức mua tăng, thị hiếu có nhiều thay đổi.

  – Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật-> điều kiện phát triển các ngành cần nhiều lao động và công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài.

  2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

  – Nhìn chung, trình độ công nghệ của ngành công nghiệp nước ta còn thấp, hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu còn lớn.

  – Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng.

  – Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, nước,… đang từng bước được cải thiện, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm, vì thế đã góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp ở những vùng này.

  3. Chính sách phát triển công nghiệp

  – Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta thay đổi qua các thời kì lịch sử, có ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Trước hết là chính sách công nghiệp hoá và các chính sách đầu tư phát triển công nghiệp.

  – Trong giai đoạn hiện nay, chính sách công nghiệp đã gắn liền với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích đầu tư ngoài nước và trong nước, đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại.

  4.Thị trường

  – Thị trường trong nước khá rộng lớn, nhưng đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng ngoại nhập.

  – Nước ta có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường các nước đang phát triển, nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng sản phẩm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )