Tóm tắt các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa yên thế ? Vì sao khởi nghĩa yên thế thất bại ?

Question

Tóm tắt các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa yên thế ? Vì sao khởi nghĩa yên thế thất bại ?

in progress 0
Amara 1 năm 2021-07-20T18:44:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:46:01+00:00

  Hoạt động của nghĩa quân Yên Thế chia làm 4 giai đoạn:  

  * Giai đoạn thứ nhất, từ 1884 – 1892:  

  – Tại vùng Yên Thế có hàng chục toán quân chống Pháp hoạt động riêng lẻ, đặt dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh khác nhau, thủ lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm.

   – Năm 1891, nghĩa quân của Đề Nắm làm chủ một vùng rộng lớn và mở rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương (vùng thành phố Bắc Giang ngày nay).  – Tháng 3-1892, Pháp huy động quân, ồ ạt tấn công vào căn cứ của nghĩa quân. Lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng, nhiều người bị địch bắt và giết hại, một số phải ra hàng.  
  * Giai đoạn thứ hai, từ 1893 – 1897:  

  Sau khi Đề Nắm hi sinh, Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) tập hợp những toán quân binh còn sót lại, mở rộng địa bàn hoạt động.
   – Trong bối cảnh khó khăn, Đề Thám phải giảng hòa với Pháp để có thời gian củng cố lực lượng.

   – Tháng 10-1894, theo thỏa thuận giữa hai bên, quân Pháp rút khỏi Yên Thế, Đề Thám được cai quản bốn tổng: Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng. Nhưng sau đó Pháp bội  ước, tổ chức tấn công lại (11-1895). Nghĩa quân phải chia nhỏ thành từng toán, trà trộn vào dân để hoạt động.  – Nhằm bảo toàn lực lượng, Đề Thám xin giảng hòa lần thứ hai (12-1897). Bề ngoài, Đề Thám tỏ ra phục tùng, nhưng bên trong thì ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp.  

  * Giai đoạn thứ ba từ 1898 – 1908:

   – Tranh thủ thời gian hòa hoãn, Đề Thám cho nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tích cực luyện tập quân sự chuẩn bị chiến đấu.

   – Căn cứ Yên Thế trở thành nơi tụ hội của những nghĩa sĩ yêu nước từ khắp nơi kéo về (từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương…)  

  Giai đoạn thứ tư từ 1909 – 1913:  – Nội năm 1908, thực dân Pháp mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt bằng được phong trào nông dân Yên Thế.
  Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) lại thất bại và tan rã là vì :

  – Dù địa bàn hoạt động của khởi nghĩa trải rộng hơn các khởi nghĩ cùng thời nhưng vẫn không đủ đáp ứng để trở thành cuộc kháng chiến đủ để đánh bại thực dân Pháp và triều đình Nguyễn

  – Những nhà lãnh đạo vẫn chưa có tầm nhìn rộng hơn, do thành phần nghĩa quân là các nông dân nên mối lo chủ yếu của họ là cơm ăn áo mặc, chưa phải là giải phóng toàn bộ dân tộc –

  Nghĩa quân dễ tan rã, phụ thộc quá nhiều vào người chỉ huy – Lực lượng, vũ khí chênh lệch quá nhiều so với địch

  – Chưa có sự liên kết chặt chẽ với các phong trào khác, vẫn mang tính rời rạc

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )