Tóm tắt : Chiều dài : 3000m Chiều rộng : 1/5m Tính diện tích khu rừng bằng héc-ta ?

Question

Tóm tắt : Chiều dài : 3000m
Chiều rộng : 1/5m
Tính diện tích khu rừng bằng héc-ta ?

in progress 0
Isabelle 1 ngày 2021-09-12T23:10:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:11:30+00:00

  Đáp án:

  diện tích khu rừng là:

  3000 x $\frac{1}{5}$ = 600 (m)

  600 m = 6 hm (hét – ta)

  đáp số: 6 hét ta

  0
  2021-09-12T23:11:51+00:00

  diện tích khu rừng đó là:

  3000*1/5=600(m)

  600m=6 hm

  đáp số :6 hm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )