Tóm tắt giải giúp mình luôn nha Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong 30 min. Tính công và công suất của

Question

Tóm tắt giải giúp mình luôn nha
Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong 30 min. Tính công và công suất của con ngựa

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-10-27T06:31:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:32:41+00:00

  Đáp án: A = 360000J

  P= 200W

   

  Giải thích các bước giải:

  Tính công: đổi 4.5km= 4500m

  A= F.S.Cos alpha

    = 80. 4500. Cos 0°

    = 360000J

  Đổi: 30 phút= 1800s

  P= A/t= 360000/ 1800= 200W

   

  0
  2021-10-27T06:33:03+00:00

  Đáp án:

   A = 360000J

   P = 200W

  Giải thích các bước giải:

   Công của con ngựa là:

  \[A = F.s = 80.4500 = 360000J\]

  Công suất của con ngựa là:
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{360000}}{{30.60}} = 200W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )