Tóm tắt những chiến công của phong trào Tây Sơn ~1788

Question

Tóm tắt những chiến công của phong trào Tây Sơn ~1788

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-09-27T12:34:24+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:35:46+00:00

  . Tóm tắt

  Đầu năm 1771, Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai).

  Tháng 9-1773, Chiếm được phủ thành Quy Nhơn

  Giữa năm 1774, Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

  Năm 1777, Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

  Tháng 1-1785, Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

  Tháng 6-1786, Hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong

  Ngày 21-7-1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

  Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long trị tội Vũ Văn Nhậm, bè lũ Lê Chiêu Thống cũng trốn sang Kinh Bắc.

  Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.

  Năm 1789, Quang Trung đại phá quân Thanh.

  0
  2021-09-27T12:36:14+00:00

  Đầu năm 1771, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa

  Tháng 9  773, Chiếm được phủ thành Quy Nhơn

  Giữa năm 1774, Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

  Năm 1777, Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

  Tháng 1-1785, Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

  Tháng 6-1786, Hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong

  Ngày 21-7-1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

  Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long trị tội Vũ Văn Nhậm, bè lũ Lê Chiêu Thống cũng trốn sang Kinh Bắc.

  Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.

  Năm 1789, Quang Trung đại phá quân Thanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )