Tóm tắt và giải bài toán sau Một cần cẩu nâng vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4.5m trong thời gian 12 giây tính công suất của. Cần cẩu Giúp Mk vs

Question

Tóm tắt và giải bài toán sau
Một cần cẩu nâng vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4.5m trong thời gian 12 giây tính công suất của. Cần cẩu
Giúp Mk vs nha casc bn Mk votte 5 ????

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-07-25T02:02:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T02:03:39+00:00

  Tóm tắt: m=600kg

                 h=4,5m

                 t=12 giây

       Trọng lượng của cần cẩu là:

              P=10m=10×600=6000(N)

       Công của cần cẩu là:

              A=P×h=6000×4,5=27000(J)

       Công suất của cần cẩu là:

              P=$\frac{A}{t}$=$\frac{27000}{12}$=2250(W)

                Đổi 2250W=2,25kW

           Vậy công suất của cần cẩu đó là 2,25kW

  Mong đc ctlhn!

  0
  2021-07-25T02:03:55+00:00

  Đáp án: $\mathscr{P}=2250W$

  Tóm tắt:

  `m=600kg`

  `h=4,5m`

  `t=12s`

  ———

  $\mathscr{P}=?$

  Giải:

  Trọng lượng của vật:

  `P=10m=10.600=6000 \ (N)`

  Công do cần cẩu sinh ra:

  `A=P.h=6000.4,5=27000 \ (J)`

  Công suất của cần cẩu:

  $\mathscr{P}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{27000}{12}=2250 \ (W)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )