Tổng 2 số là 234 hiệu hai số là 43 tìm tích 2 số Bài 2 TBC 2 số 3/2 hiệu 2 số là 1/2 tìm hai số đó Bài 3 cho hcn có chu vi là 236m biết dài hơn dộn

Question

Tổng 2 số là 234 hiệu hai số là 43 tìm tích 2 số
Bài 2 TBC 2 số 3/2 hiệu 2 số là 1/2 tìm hai số đó
Bài 3 cho hcn có chu vi là 236m biết dài hơn dộng 1, 2 m tìm S
Bài 4 cho hcn có chu vi là 34, 5 nếu giữ nguyên chiều dài và tăngc chiều rộng lên 0,2m thì thành hình vuông tìm chu vi
Bài 5 cho hcn có chu vi 23,46m khi giữ chiều rộng và giảm chiều dài đi 0,2 m thì thành hình vuông tính S

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-08T16:47:18+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:48:53+00:00

  Bài 1:

  Số lớn là:

  (234 + 43) : 2 = 138,5 

  Số bé là:

  234 – 138,5 = 95,5

  Bài 2:

  Số lớn là:

  (32 x 2 + 1/2) : 2 = 1,75

  Số bé là:

  1,75 – 12 = 1,25

   3.

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

  236 : 2 = 118 (m)

  Chiều dài là:

  (118 + 1,2) : 2 =  59,6 (m)

  Chiều rộng là:

  118 – 59,6 = 58,4 (m)

  Diện tích là:

  59,6 x 58,4 = 3480,64 (m²)

   4.

  Nửa chu vi là:

  34,5 : 2 = 17,25 (m)

  Chiều dài là:

  (17,25 + 0,2) : 2 = 8,725 (m)

  Chiều rộng là:

  17,25 – 8,725 = 8,525 (m)

  Diện tích là:

  8,725 x 8,525 = 74,380625 (m²)

  5.

  Nửa chu vi là:

  23,46÷2=11,73 (m)

  Chiều dài ban đầu là:

  (11,73+0,2)÷2=5,956 (m)

  Chiều rộng là:

  11,73-5,956=5,774 (m)

  Diện tích hình vuông là:

  5,774×5,774=33,339076 (m²)                        

                                                  Cho mình xin hay nhất

   

  0
  2021-10-08T16:49:01+00:00

  Bài 1:

  Số lớn là: (234 + 43) : 2 = 138,5 

  Số bé là: 234 – 138,5 = 95,5

  Bài 2:

  Số lớn là: ($\frac{3}{2}$ x 2 + 1/2) : 2 = 1,75

  Số bé là: 1,75 – $\frac{1}{2}$ = 1,25

  Bài 3:

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 236 : 2 = 118 (m)

  Chiều dài là: (118 + 1,2) : 2 =  59,6 (m)

  Chiều rộng là: 118 – 59,6 = 58,4 (m)

  Diện tích là: 59,6 x 58,4 = 3480,64 (m²)

  Bài 4:

  Nửa chu vi là: 34,5 : 2 = 17,25 (m)

  Chiều dài là: (17,25 + 0,2) : 2 = 8,725 (m)

  Chiều rộng là: 17,25 – 8,725 = 8,525 (m)

  Diện tích là: 8,725 x 8,525 = 74,380625 (m²)

  Bài 5: Mai mik lm cho.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )