Tổng 2 số là 32. Tổng của 5/6 số này và 2.5 số kia = 21. Tìm 2 số đó

Question

Tổng 2 số là 32. Tổng của 5/6 số này và 2.5 số kia = 21. Tìm 2 số đó

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-12T16:02:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:03:59+00:00

  Cách giải:

  Gọi số cần tìm thứ nhất là  ( ∈ R)

  Khi đó: số cần tìm thứ 2 là: 321−x

  Theo bài ra ta có phương trình:

  56x + 2,5(321−x) = 21

  56x+802,5−2,5x=21

  56x−2,5x=21−802,5

  −53x=−781,5

   x=468,9

  Mà x+y=321 nên 468,9+y=321

   y=−147,9

  Vậy 2 số cần tìm là 468,9 và 

  0
  2021-07-12T16:04:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi 2 số là a và b 

  Tổng 2 số là 32 ⇒ a +b =32. (1) 

  Tổng của 5/6 số này và 2,5 số kia là 21 

  ⇒ 5a/6 + 2,5 b =21. (2) 

  Từ (1)(2) ⇒ giải hệ

  ⇒ a= 17,5

  ⇒ b= 14,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )