Tổng 4 và 7/10m + 5 và 14/100m = ……cm A. 984cm B.561cm C.5610cm D.9840cm

Question

Tổng 4 và 7/10m + 5 và 14/100m = ……cm
A. 984cm
B.561cm
C.5610cm
D.9840cm

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-09-13T16:45:23+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:46:37+00:00

  Đáp án: a 984 cm

  Giải thích các bước giải: 4 + 5= 9cm

  7/1+14/100= 84/100= 0,84cm

  9 + 0,84 = 9,84m = 984 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )