tổng ba số là 12 tìm ba số đó biết số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 1,2 và bé hơn số thứ ba là 2,4

Question

tổng ba số là 12 tìm ba số đó biết số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 1,2 và bé hơn số thứ ba là 2,4

in progress 0
Valerie 53 phút 2021-09-08T23:11:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:12:58+00:00

  Số thứ nhất là :

     [12-(1,2 + 1,2 + 2,4 )] : 3 = 2,4

  Số thứ hai là :

     2,4 + 1,2 = 3,6

  Số thứ 3 là :

    3,6 + 2,4 = 6

                   Đáp số : ST1 : 2,4

                                  ST2 : 3,6

                                  ST3 : 6

  MÌNH CẦU XIN CẬU CHO HAY NHẤT ĐÁY ĐẺ MÌNH LÊN HẠNG

  0
  2021-09-08T23:13:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

              Giải

  Số thứ nhất là :

     [12-(1,2 + 1,2 + 2,4 )] : 3 = 2,4

  Số thứ hai là :

     2,4 + 1,2 = 3,6

  Số thứ 3 là :

    3,6 + 2,4 = 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )