Tổng của 2 số bằng 572 và giữa chúng có tất cả 18 số tự nhiên.Số lớn là:………..

Question

Tổng của 2 số bằng 572 và giữa chúng có tất cả 18 số tự nhiên.Số lớn là:………..

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-20T19:54:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T19:55:29+00:00

  – Vì giữa chúng có 18 số  tự nhiên

  ⇒ Số lớn – số bé = 18 

  – Số lớn là: 

  (572 + 18) : 2 = 295 

                                    Đáp số: 295 

  0
  2021-09-20T19:56:14+00:00

  TωT

  ⇒Vì giữa chúng có 18 số tự nhiên nên 

  ⇒Số lớn – số bé = 18

  Số lớn là:

        $\text{(572 + 18) : 2 = 295}$

                                Đ/s: 295.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )