Tổng của 2 số là: 0,57. Thương của 2 số đó bằng 0,5. Hãy tìm 2 số đó. giúp mik hứa sẽ vote 5sao và có ctlhn luôn nhoa nên yên tâm ik

Question

Tổng của 2 số là: 0,57. Thương của 2 số đó bằng 0,5. Hãy tìm 2 số đó.
giúp mik hứa sẽ vote 5sao và có ctlhn luôn nhoa nên yên tâm ik

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-20T03:29:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:30:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta đổi :

      0,5 = 1/2

   vậy tỉ số của 2 số là 1/2

  số bé là :

      0,57 : ( 2+1) × 1 = 0,19

  số lớn là :

      0,57 – 0,19 = 0,38

  0
  2021-08-20T03:31:29+00:00

  Đáp án:

  Số bé : 0,19

  Số lớn : 0,38

  Giải thích các giải thích :

  Thương 2 số số là 0,5

  => số bé : số lớn  = 0, 5 = 1/2

  => số bé = 1/2 số lớn 

  Ta có sơ đồ 

  Số bé  : !___! 

  Số lớn : !___!___! 

  Theo sơ đồ ta có :

  Tổng số phần bằng nhau là :

    1 + 2 = 3 ( phần )

  Số bé là :

     0,57 : 3 × 1 = 0, 19

  Số lớn là :

     0, 57 – 9,19 = 0,38

  Vậy số bé là 0,19

         số lớn là 0, 38

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )