Tổng của 3 số là 120.trung bình cộng của 2 số đầu là 45. Tìm số t thứ ba

Question

Tổng của 3 số là 120.trung bình cộng của 2 số đầu là 45. Tìm số t thứ ba

in progress 0
Ximena 14 phút 2021-09-09T17:42:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:43:52+00:00

  Đáp án:

  So thu ba =30

  Giải thích các bước giải:

  Tong 2so dau la :45*2=90

  so thu ba la :120-90=30

  0
  2021-09-09T17:44:12+00:00

  Đáp án:

  Số thứ ba bằng 30.

  Giải thích các bước giải:

  Tổng của hai số đầu là :

  45 x 2 = 90

  Số thứ ba có giá trị là :

  120 – 90 = 30

  Đáp số : 30.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )