tổng của 5 số là 600 tìm số thứ 5 biết rằng số này đúng bằng số trung bình cộng của 4 số còn lại cách giải

Question

tổng của 5 số là 600 tìm số thứ 5 biết rằng số này đúng bằng số trung bình cộng của 4 số còn lại cách giải

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-11T13:46:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:47:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì số thứ 5 bằng trung bình cộng 4 số nên tổng 4 số=4 lần số thứ 5(vì trung bình cộng các số=Tổng các số hạng chia cho số số hạng)

  =)4 số kia là 4 phần

  Số thứ 5 là 1 phần

  Số thứ 5 cần tìm là:

  600÷5=120

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Cần ctlhn + cảm ơn + vote 5 sao

   

  0
  2021-07-11T13:47:43+00:00

  bài 1: 

    Vì số thứ 5 bằng trung bình cộng 4 số còn lại nên 4 lần số thứ năm bằng tổng 4 số kia

   Coi 4 số còn lại : 4 phần 

     Số thứ 5 : 1 phần 

    Số thứ 5 là : 600:(4+1) . 1=120

                                          đ/s : 120

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )