tổng của ba số là 12 số thứ nhất bằng 1/2 số thứ hai biết số thứ nhất bằng gấp ba lần số thứ ba. Tìm số thứ hai

Question

tổng của ba số là 12 số thứ nhất bằng 1/2 số thứ hai biết số thứ nhất bằng gấp ba lần số thứ ba. Tìm số thứ hai

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-13T05:59:24+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:01:22+00:00

  Ta có sơ đồ:

  Số T1: |—-|—-|—-|

  Số T2: |—-|—-|—-|—-|—-|—-|

  Số T3: |—-|

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 6 + 1 = 10 (phần)

  Số thứ hai là:

  12 : 10 × 6 = 7,2 

   ĐS: 7,2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )