Tổng của hai số 100 Thêm vào số hạng thứ nhất 9 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu ?

Question

Tổng của hai số 100 Thêm vào số hạng thứ nhất 9 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu ?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-05T16:19:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:20:07+00:00

  Ta có tính chất: a+b=c, nếu a+d hoặc b+d thì c cũng cộng cho một. Nghĩa là nếu một số hạng của một tổng cộng cho một số thì tổng đó cũng được cộng cho số đó.

  Dựa vào tính chất đó thì theo đề, tổng mới là: 100+9=109

  0
  2021-08-05T16:20:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Tổng hai số là: 100}$

  $\text{Vậy khi số hạng thứ nhất thêm 9 thì tổng mới là:}$

                   $100+9=109$

  $\text{Đáp số: 109}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )