tổng của hai số chẵn liên tiếp bằng 392 tìm hai số đó

Question

tổng của hai số chẵn liên tiếp bằng 392 tìm hai số đó

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-09-04T09:09:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:10:33+00:00

  $\text { Hiệu 2 số chẵn liên tiếp là 2 đơn vị }$

  $\text { Do đó, số bé là: }$

    $\text { (392 – 2) : 2 = 195 (vô lý vì không phải là số chẵn) }$

  $\text { Vậy không có 2 số thỏa mãn bài toán }$

   

  0
  2021-09-04T09:10:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì hai số đó là hai số chắn liên tiếp nên hai số đó sẽ cách nhau 2 đơn vị

   Số lớn là:

   (392 + 2) : 2 = 197 (vô lý)

  => không có hai số chẵn nào thỏa mãn đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )