Tổng của hai số là 100. Thêm vào số hạng thứ nhất 9 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

Question

Tổng của hai số là 100. Thêm vào số hạng thứ nhất 9 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-05T16:08:14+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:09:27+00:00

  Lúc đầu, tổng của hai số là 100

  Thêm 9 đơn vị vào số hạng thứ nhất ⇒ tổng tăng 9 đơn vị

  Tổng mới: 100 + 9 = 109

  Vậy tổng mới là 109 khi thêm 9 đơn vị vào số hạng thứ nhất

  0
  2021-08-05T16:10:13+00:00

  Sau khi thêm 9 đơn vị vào số hạng thứ nhất thì tổng cũng tăng 9 đơn vị

  Tổng mới: 100+9=109

  Đáp số 109

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )