Tổng của hai số là 1131,2. Biết khi dịch chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải hai chữ số thì được số thứ hai. Tìm hai số thập phân đó

Question

Tổng của hai số là 1131,2. Biết khi dịch chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải hai chữ số thì được số thứ hai. Tìm hai số thập phân đó

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-09T19:11:05+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-09T19:12:31+00:00

  Khi dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số thì số thứ nhất sẽ gấp lên 100 lần.

  Gọi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ 2 là 100 phần.

  Số thứ 1 là: 

            1131,2 : (1 + 100) = 11,2

  Số thứ 2 là:

            1131,2 – 11,2 = 1120

                                      Đáp số:   

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-09-09T19:12:48+00:00

  Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải hai chữ số thì được số thứ hai, thì số thứ hai gấp 100 lần số thứ nhất

  Theo đề bài tổng số phần bằng nhau là: 100+1=101

  Số thứ nhất là: 1131,2: 101x 1=11,2

  Số thứ hai là: 1131,2-11,2=1120

  Vậy……

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )