Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và dư 3. Tìm hai số đó.

Question

Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và dư 3. Tìm hai số đó.

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-15T19:32:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:33:16+00:00

  Số bé là:

  ( 201 – 3 ) : ( 5 + 1) = 33

  Số lớn là:

  201 – 33 = 168

  Đáp số: Số bé: 33

               Số lớn: 168

   

  0
  2021-09-15T19:34:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của 2 số là :

  201 -3 = 198

  Số bé là :

  198 : ( 5 + 1 ) x 1 =  33

  Số lớn là :

  198 – 33 = 168 

  Đ/s : Bé : 33

          Lớn: 168

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )