tổng của hai số là 38570 .Chia số lớn nhất cho số nhỏ nhất ta được thương bằng 3 và còn dư 922 .Tìm hai số đó

Question

tổng của hai số là 38570 .Chia số lớn nhất cho số nhỏ nhất ta được thương bằng 3 và còn dư 922 .Tìm hai số đó

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-17T16:55:46+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:56:56+00:00

  gọi số lớn là `a`

             bé là `b`

  có tổng 2 số = `38570`

  ⇒`a+b=38570`

  có `a:b` được `3` dư `922`

  ⇒`a=3b+922`

  Ta có :

  `3b+922+b=38570`

  ⇒`4b=37648`

  ⇒`b=9421`

  ⇒`a=29158`

   

  0
  2021-08-17T16:57:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi số lớn là :a 

             bé là :b

  có tổng 2 số =38570

  ⇒a+b=38570

  có a:b đc 3 dư 922

  ⇒a=3b+922

  ta có :

  3b+922+b=38570

  ⇒4b=37648

  ⇒b=9421

  ⇒a=29158

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )