Tổng của hai số là 45.nếu giảm mỗi số hạng đi 5 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

Question

Tổng của hai số là 45.nếu giảm mỗi số hạng đi 5 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

in progress 0
Ivy 1 giờ 2021-09-10T02:32:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:33:40+00:00

  vì khi giảm mỗi số hạng đi 5 đơn vị thì tổng giảm: 5+5=10 ( đơn vị)

  Vậy tổng mới là:45-10=35 ( đơn vị)

  0
  2021-09-10T02:33:52+00:00

  Đáp án:

  35.

  Giải thích các bước giải:

  Nếu giảm mỗi số hạng đi 5 đơn vị thì tổng của hai số sẽ giảm đi số đơn vị là :

  5 x 2 = 10 (đơn vị)

  Tổng mới có giá trị là :

  45 – 10 = 35 (đơn vị)

  Đáp số : 35 đơn vị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )