Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2019 được không? Vì sao ?

Question

Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2019 được không? Vì sao ?

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-17T13:45:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:46:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Không, vì 2019 là số lẻ mà số lẻ = số lẻ + số chẵn mà
  – Số chẵn lớn hơn 2 thì số đó chia hết cho 2 ( loại )
  – Số chẵn bằng 2 thì số còn lại bằng 2015 chia hết cho 5
  Vậy tổng 2 SNT không thể bằng 2019

                               Bạn tham khảo nhé!

                                                                   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )