Tổng của hai số tự nhiên là 1987.giữa chúng có 200 số chẵn. Tìm hai số đó.

Question

Tổng của hai số tự nhiên là 1987.giữa chúng có 200 số chẵn. Tìm hai số đó.

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-12-04T06:50:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:52:11+00:00

  Vì giữa chúng có 200 số chẵn nên hiệu của chúng là 200 x 2 + 1 = 401

  Số thứ nhất là : (1987 + 401) : 2 = 1194

  Số thứ hai là : 1987 – 1194 = 793

         Đáp số: Số thứ nhất : 1194

                      Số thứ hai : 793

  0
  2021-12-04T06:52:15+00:00

  Đáp án:

  Số lớn là: 1194

  Số bé là: 793

  Giải thích các bước giải:

  2 số tự nhiên có tổng = 1987

  Giữa chúng có 200 số chẵn ⇒ 2 số hơn kém nhau: 
  200 × 2 + 1 = 401
  Số lớn là: 
  (1987 + 401) : 2 = 1194

  Số bé là:

  1987 – 1194 = 793.

  Xin hay nhất nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )