Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên là 82,34. Khi thực hiện phép tính này, một bạn đã quên viết dấu phẩy của số thập phân nên đã cộng hai số

Question

Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên là 82,34. Khi thực hiện phép tính này, một bạn đã quên viết dấu phẩy của số thập phân nên đã cộng hai số tự nhiên và có kết quả là 1106. Hãy tìm số thập phân và số tự nhiên đã cho.
Cảm ơn

in progress 0
Valerie 1 tuần 2021-11-30T15:40:46+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:42:32+00:00

  Vì tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 82,34 nên số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân   
  Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là tăng số đó lên 100 lần.

   Vậy tổng số mới hơn tổng số cũ là:100 – 1 = 99 ( lần số thập phân )   
  Vậy , số thập phân là:( 1106 – 82,34 ) : 99 = 10,34
  Số tự nhiên là: 82,34 – 10,34 = 72                            Đáp số : 72 và 10,34 

  0
  2021-11-30T15:42:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khi bỏ quên dấu phẩy của số thập phân nên đã cộng 2 số tự nhiên thì số thập phân sẽ tăng lên 100 lần . Tổng sai hơn tổng đúng chính bằng 99 lần số sai 

  tổng sai hơn tổng đúng là

  1106-82,34=1023,66

  số thập phân là

  1023,66:99=10,34

  số tự nhiên là

  82,34-10,34=72

  đáp số : số tự nhiên là 72 còn số thập phân là 10,34

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )