Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: *

Question

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: *

in progress 0
Arianna 4 tuần 2021-07-10T11:52:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:54:20+00:00

  Đáp án:11022

   

  Giải thích các bước giải:

       số lớn nhất có 4 chữ số là:9999

       số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là:1023

        tổng là:9999+1023=11022

         xin hãy nhất ạ

  0
  2021-07-10T11:54:53+00:00

  Số lớn nhất có 4 chữ số là: `9999`

  Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: `1023`

  Tổng của chúng là: 

  `9999 + 1023 = 11022`

  Đáp số: `11022`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )