Tổng của tử số và mẫu số là 49, tích của tử số và mẫu số là 490. Tìm phân số đó?

Question

Tổng của tử số và mẫu số là 49, tích của tử số và mẫu số là 490. Tìm phân số đó?

in progress 0
aikhanh 20 phút 2021-09-08T22:54:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T22:56:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tử số phân số đó là :

   49 : ( 5 + 2 ) x 2 = 14

   Mẫu số phân số đó là :

   49 – 14 = 35

  Vậy : 14/35

  Tổng của tử số và mẫu số đó là :

  14 + 35 = 49

  Tích của tử số và mẫu số đó là :

  14  x  35 = 490

  Cho mình xin ctlhn

  0
  2021-09-08T22:56:43+00:00

  Đáp án:

  Vậy phân số đó là : $\frac{14}{35}$

  Giải thích các bước giải:

  Tử số phân số đó là :

   49 : ( 5 + 2 ) x 2 = 14

   Mẫu số phân số đó là :

   49 – 14 = 35

  Vậy phân số đó là : $\frac{14}{35}$

  Thử lại :

  Tổng của tử số và mẫu số đó là :

  14 + 35 = 49

  Tích của tử số và mẫu số đó là :

  14  x  35 = 490

  Cho mình xin hay nhất đẻ lên hạng ạ

  Mình cầu xin cậu đấy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )