Tổng giá trị sản phẩm 2 nước Malaysia, Philipin năm 2010 vs 2014: Tỷ USD 2010 2014 Malaysia 236,3 319,3 Philipin 24

Question

Tổng giá trị sản phẩm 2 nước Malaysia, Philipin năm 2010 vs 2014:
Tỷ USD 2010 2014
Malaysia 236,3 319,3
Philipin 242 243,5
a) Vẽ biểu đồ tổng giá trị sản phẩm 2 nước Malaysia, Philipin

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-17T19:09:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T19:10:17+00:00

    Tổng giá trị sản phẩm 2 nước Malaysia, Philipin năm 2010, 2014 thì vẽ biểu đồ cột chồng. Vì đề yêu cầu tổng giá trị sản phẩm 2 nước. Trước khi vẽ thì bạn nên làm một cái bảng dữ liệu về tổng giá trị sản phẩm 2 nước, lấy giá trị sản phẩm của Malaysia + giá trị sản phẩm của Philipin.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )