Tổng hai số bằng 120 . Số này bằng 1/3 số kia tìm số đó

Question

Tổng hai số bằng 120 . Số này bằng 1/3 số kia tìm số đó

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-27T21:31:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:32:22+00:00

  Gọi 2 số đó là a, b ta có
  a+b =120 (1)
  a/b=1/3
  vậy b= 3a
  thay vào (1)
  4a = 120 vậy a= 30 và b = 90
  Vậy 2 số đó là 30 và 90

  Chúc hok tốt!!

   

  0
  2021-10-27T21:33:04+00:00

  Tổng số phần bằng nhau là :

  1 + 3 = 4 (phần)

  Số lớn là :

  120 : 4 x 3 = 90

  Số bé là :

  120 – 90 = 30

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )