Tổng hợp công thức vật lý từ lớp 6 đến lớp 8 Giúp mik với

Question

Tổng hợp công thức vật lý từ lớp 6 đến lớp 8
Giúp mik với

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-08-13T13:40:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:41:46+00:00

  P=10.m

  D=v:m

   

  0
  2021-08-13T13:41:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  D=m:V

  m=D.V

   Trong đó m là khối lượng (kg)

                   V là thể tích(m³)

                    D là khối lượng riêng(kg/m³)

  d=P:V

   Trong đó d là trọng lượng riêng(N/m³)

                   P là trọng lượng(N)

                     V là thể tích(m³)

  d=10.D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )