Tổng quát nội dung kiến thức bài 20 sgk vật lí 6 ×KIến thức được chắt lọc,không lấy quá nhiều trong sách… ×Ai không có sgk vật lí 6 vui lòng lên m

Question

Tổng quát nội dung kiến thức bài 20 sgk vật lí 6
×KIến thức được chắt lọc,không lấy quá nhiều trong sách…
×Ai không có sgk vật lí 6 vui lòng lên mạng…Đừng hỏi toii..
×Kiến thức,Nội dung trên ↑ để toii ôn thi
×Sai kiến thức,copy →báo cáo..Okay..?

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-07-29T03:49:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:50:25+00:00

  Tóm tắt:

  – Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  – Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

  Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  0
  2021-07-29T03:51:02+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  -Chất khí nở ra khi nóng lên và  co lại khi lạnh đi.

  -Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  -Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.

  -Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  →Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất và chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.

  $#minosuke$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )