Tổng số bị của hùng và dũng bằng tổng số bị của Việt và nam. Biết rằng số bị của Việt nhiều hơn số bị của hùng 2 viên. Hỏi số bị của dũng sợ với số bi

Question

Tổng số bị của hùng và dũng bằng tổng số bị của Việt và nam. Biết rằng số bị của Việt nhiều hơn số bị của hùng 2 viên. Hỏi số bị của dũng sợ với số bi của nam như thế nao

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-17T02:23:05+00:00 2 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:24:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bằng nhau

  0
  2021-09-17T02:25:04+00:00

  Đáp án: Dũng nhiều hơn Nam 2 viên

  Giải thích các bước giải: gọi số bi của hùng và dũng là x và y,số bi của việt và nam là m và n (x,y,z,n thuộc N*)

  Theo bài ra ta có : x+y = m+n (1)

  m-x=2 (2)

  Từ (2) => m = x+2,thay m= x+ 2 vào (1),ta có: x+y= x+2 +n <=> x-x +y -2 = n

  <=> y-2=n <=> y =n+2

  vậy số bi của dũng nhiều hơn số bi của nam và nhiều hơn 2 viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )