tổng số gạo nếp và gạo tẻ laf17 kg. nếu số gạo tẻ gấp lên 3 lần và số gạo nếp gấp lên 6 lần thì được tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 75,6kg .Tìm số gạo n

Question

tổng số gạo nếp và gạo tẻ laf17 kg. nếu số gạo tẻ gấp lên 3 lần và số gạo nếp gấp lên 6 lần thì được tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 75,6kg .Tìm số gạo nếp và số gạo tẻ ban đầu

in progress 0
Maya 4 tháng 2021-08-24T20:13:45+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:15:04+00:00

  Đáp án:

   Số gạo tẻ là : 8,8 kg ; số gạo nếp là : 8,2 kg

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số gạo tẻ là  : a ( kg )

  => số gạo nếp là : 17 – a

  Theo bài ra ta có :

  3a + 6( 17 – a ) = 75,6 

  => 3a + 102 – 6a = 75,6

  =>  3a = 26,4 kg

  =>  a = 8,8

  Vậy số gạo tẻ là 8,8 kg

         số gạo nếp là 17 – 8,8 = 8,2 kg

  0
  2021-08-24T20:15:32+00:00

  Nếu số gạo tẻ gấp lên \(3\) lần và số gạo nếp gấp lên \(3\) lần thì được tổng số gạo nếp và gạo tẻ là :

              \(17 \times 3 = 51\;(kg)\)

  \(3\) lần số gạo nếp là :

              \(75,6 – 51 = 24,6\; (kg)\)

  Số gạo nếp là :

              \(24,6 : 3 = 8,2\;(kg)\)

  Số gạo tẻ là :

               \(17 – 8,2 =  8,8\;(kg)\)

                           Đáp số : Gạo tẻ : \(8,8kg\) ;

                                         Gạo nếp : \(8,2kg.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )