Tổng số hạt cơ bản có trong 1 nguyên tử R là 82 hạt. Số khối là 56. Xác định số p, e, n của R ?

Question

Tổng số hạt cơ bản có trong 1 nguyên tử R là 82 hạt. Số khối là 56. Xác định số p, e, n của R ?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-29T04:20:58+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:22:30+00:00

  Đáp án:

   `e=p=26`

  `n=30`

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: `e+p+n=82 \text{(hạt)}`.

  Mà do `e=p`

  `=> 2p+n=82(1)`

  `p+n=56`

  `=> p=56-n(2)`

  Thế `(2)` vào `(1)`, ta được:

  `2(56-n)+n=82`

  `=>112-2n+n=82`

  `=> -n=-30`

  `=> n=30`

  Do : `2p+n=82`

  `=> 2p+30=82`

  `=>p=e=26`

  0
  2021-07-29T04:22:42+00:00

  Đáp án:

   e = 30

  p=n = 26

  Giải thích các bước giải:

    

   Vì R có số khối là 56 nên R là Fe. Mà số p của Fe là 26

  Ta có p +n+ e = 82

  Mà p=n nên 2p+ e = 82

  => e = 30

  P=n = 26

  Chúc bạn học tốt

  Nếu được thì cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )