Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử Natri là 34 trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 số hạt p,n, e của nguyên tử X lần lượt

Question

Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử Natri là 34 trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 số hạt p,n, e của nguyên tử X lần lượt là:
A. 11. 12. 12
B. 11. 12. 11
C. 12. 11. 11
D. 12. 11 12
Giải theo cách tự luận

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-17T04:35:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:37:16+00:00

  Ta có:

  p+e+n=34<=>2p+n=34 (vì p=e) (1)

  n-P=1=>n=P+1 (2) Thay vào (1) ta được

  2p+p+1=34=>3p=33=>p=11=>e=11

  Thay vào (2) ta được n=1+11=12; 

  Vậy chọn đáp án theo thứ tự là: p-n-e là B

  0
  2021-08-17T04:37:43+00:00

  Đáp án:

   `-B`

  Giải thích các bước giải:- Vì tổng số hạt của nguyên tố Natri là `34`

  `⇒p+e+n=34`

  Mà `p=e⇒2p+n=34(1)`

  – Vì trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là `1`

  `⇒-p+n=1(2)`

  – Từ `(1)` và `(2)` , ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{2p+n=34} \atop {-p+n=1}} \right.$

  – Giải hệ ta được :

  $\left \{ {{p=e=11} \atop {n=12}} \right.$

   ⇒ Chọn : B

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )