tổng số hạt cơ bản là 95 số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt

Question

tổng số hạt cơ bản là 95 số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt

in progress 0
Serenity 3 ngày 2021-09-12T08:24:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:26:15+00:00

  Theo đề ra, ta có: p + e + n = 95 p+e+n=95 ( p + e ) − n = 25 (p+e)−n=25

  Mà p = e p=e

  Nên ta có hpt: { 2 p + n = 95 2 p − n = 25 {2p+n=952p−n=25

  Giải hpt, được: { p = e = 30 n = 35 {p=e=30n=35

  ⇒ N T K = p + n = 30 + 35 = 65 (đ v C)

  ⇒NTK=p+n=30+35=65(đvC)

  => Nguyên tố này là Zn

  vậy…

   

  0
  2021-09-12T08:26:23+00:00

  -Vì tổng số hạt cơ bản là 95:

  $⇒p+e+n=95$

  mà $p=e$ ⇒$2p+n=95(1)$

  -Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt:

  $⇒p+e-n=25$

  mà $p=e$ ⇒$2p-n=25(2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{2p+n=95} \atop {2p-n=25}} \right.$ $\left \{ {{p=e=30} \atop {n=35}} \right.$ 

  $-Z=p=e=30$

  ⇒Nguyên tố Kẽm (Zn)

  ——————–Nguyễn Hoạt——————-

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )