Tổng số hạt cơ bản nguyên tử một là nguyên tố X là 21 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 7.Xác định số khối số e

Question

Tổng số hạt cơ bản nguyên tử một là nguyên tố X là 21 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 7.Xác định số khối số electron số proton số nơtron điện tích hạt nhân.

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-15T18:57:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:58:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số hạt là `p,n,e`

  \(\begin{cases} 2p+n=21\\ 2p-n=7\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=7\\ n=7\end{cases}\)

  `A=p+n=7+7=14`

  ĐTHN: `7`

  0
  2021-09-15T18:58:57+00:00

  Đáp án:

  \({p_X} = {e_X} = 7,{n_X} = 7\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng số hạt trong nguyên tử là 21 }\\
   \Rightarrow 2{p_X} + {n_X} = 21(1)\\
  \text{Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 7}\\
   \Rightarrow 2{p_X} – {n_X} = 7(2)\\
  \text{Từ (1) và (2)}\\
   \Rightarrow {p_X} = {e_X} = 7,{n_X} = 7
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )