tổng số hạt cơ bản trong ion đơn nguyên tử R2+ là 80. trong đó tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện lần lượt là 5:3. Số khối của R là

Question

tổng số hạt cơ bản trong ion đơn nguyên tử R2+ là 80. trong đó tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện lần lượt là 5:3. Số khối của R là

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-08-11T04:56:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:58:02+00:00

  Đáp án:

  A = 56u

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số electron

        b là số proton

         c là số nơ tron

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  b – a = 2\\
  a + b + c = 80\\
  \dfrac{{a + b}}{c} = \dfrac{5}{3} \Leftrightarrow 3a + 3b – 5c = 0
  \end{array}$

  Giải hệ phương trình ba ẩn ta có:

  $\begin{array}{l}
  a = 24\\
  b = 26\\
  c = 30
  \end{array}$

  Số khối của nguyên tử là:

  $A = b + c = 26 + 30 = 56u$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )